Oznamy

ZŠ Moskovská 2, BB Vám oznamuje, že od 01.03.2019 je v platnosti VZN 1/2019, kde zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

-zákonný zástupca žiaka ZŠ prispieva na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti ZŠ paušálne čiastkou 8 € mesačne.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné nastaviť zmeny aj v stravovacom systéme a na základe tejto skutočnosti bude možné si objednať obedy na marec 2019, t.j. na 1.3.2019 (piatok) až 28.2.2019 po 09:30 hod., po uzavretí mesiaca február 2019, príp. do 01.03.2019 do 08:00 hod. Prosíme Vás, nezabudnite si dobiť kredit, poplatok za réžiu sa stiahne pri prvom dobití obedu na mesiac marec.

Čipové karty pre všetkých žiakov sa dobíjajú len cez Internetbanking. V hotovosti sa už čipové karty nedobíjajú! Číslo účtu: SK 5575 0000 0000 4017 185 089

Výška poplatkov za stravovanie

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore