Oznamy

ZŠ Moskovská 2, BB Vám oznamuje, že od 01.03.2019 je v platnosti VZN 1/2019, kde zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

- zákonný zástupca žiaka ZŠ prispieva na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti ZŠ paušálne čiastkou 8 € mesačne.

Čipové karty pre všetkých žiakov sa dobíjajú cez Internetbanking, alebo priamym vkladom do banky na číslo účtu: SK 5575 0000 0000 4017 185 089

Výška poplatkov za stravovanie

Zápisný lístok stravníka

Príloha k zápisnému lístku

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore