Škola včera a dnes

        Dlhší čas sme sa zaoberali myšlienkou priblížiť žiakom školu, akú poznajú len z rozprávania veľmi starých ľudí a z filmov.

      Projekt Vzdelávanie - "Premena starej školy na modernú" nás oslovil a nadchol. Rozhodli sme sa v priestoroch našej modernej školy inštalovať starú školu, respektíve triedu, ktorá má žiakom ich rodičom a starým rodičom priblížiť školu 1. polovice 20.storočia, a to interiér, ale aj spôsob učenia a komunikácie učiteľ- žiak.

      Interiér triedy tvorí dobový nábytok - lavice, stôl, tabuľa, počítadlo, umývadlo, pec na drevo. Nechýbajú ani polienka či tradičná trstenica. Dominantným prvkom je dobová presklená skriňa, ktorú škole natrvalo prepožičalo Stredoslovenské múzeum. V skrini sú uložené staré učebnice, ale aj zbierka dokumentov. Tá sa priebežne dopĺňa, pretože Stará škola sa stala stálou expozíciou našej školy.

      Na realizácii projektu sa podieľalo nemálo nadšených ľudí, ktorí obetovali veľa  času, aby zaobstarali potrebné zariadenie či dokumenty, zrekonštruovali a nainštalovali nábytok, a tak premenili myšlienku na skutočnosť.

      Slávnostné otvorenie Starej školy sa uskutočnilo 25. júna 2008 za prítomnosti primátora mesta pána Saktora. Po prestrihnutí pásky všetci prítomní so záujmom sledovali ukážku otvorenej hodiny, ktorú pripravila Mgr. Kružliaková so žiakmi literárno-dramatického krúžku.

      V súčasnosti sa trieda využíva ako učebňa náboženskej výchovy a príležitostne aj na vyučovanie iných predmetov.

      Keďže tento projekt má tým skôr narodeným pripomenúť a žiakom ukázať, aký veľký posun nastal vo vzdelávaní v priebehu niekoľkých desaťročí, expozíciu Starej školy ponúkame k nahliadnutiu všetkým záujemcom - rodičom a priateľom školy, materským školám i základným školám v Banskej Bystrici.

     Súčasťou projektu je aj využívanie moderných metód a prostriedkov vo vyučovaní, napr. práca s interaktívnou tabuľou. Na škole je možné vidieť aj takúto modernú vyučovaciu hodinu.

Projekt
škola včera a dnes

škola včera (fotogaléria) škola dnes (fotogaléria)

 

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore