Celoročné projekty I. stupeň

Deň regiónu 2013/2014 - "Môj rodný kraj"

My žiaci 1. stupňa sme sa rozhodli v rámci Regionálnej výchovy prostredníctvom projektu „Môj rodný kraj a jeho okolie“ preskúmať krásy nášho kraja.Oboznámili sme sa s históriou ale aj súčasnosťou obcí Špania Dolina, Čierny Balog, Kremnica a Harmanec. Preskúmali sme zákutia Sásovskej doliny, Králickej tiesňavy a Malachovskej doliny. Spoznali sme faunu a flóru jednotlivých oblastí, tradičné ľudové remeslá ako čipkárstvo, tkáčstvo, rezbárstvo ale aj výrobu papiera a históriu kremnických mincí.

-  V starobylej baníckej obci Špania Dolina, ktorá má bohatú históriu nás privítali banskí škriatkovia permoníci, biele lesné žienky ale aj zručné čipkárky.

- Vydrovskou dolinou lesníckeho skanzenu v Čiernom Balogu nás sprevádzala Runa lesná víla, ktorá sa zjavila len tým, ktorí hľadali cestu k poznaniu, múdrosti, dobru a láske.

- Po výstupe serpentínovým chodníkom Harmaneckej doliny obklopenou listnatými a ihličnatými lesmi  sme preskúmali zákutia Harmaneckej jaskyne a zimujúcich netopierov.

- Náučný chodník Sásovskej doliny nás očaril množstvom jarných kvetov, borievkovým porastom a starými bukmi, ktoré ukrývali nejedno vtáčie hniezdo.

- V Králickej tiesňave sme obdivovali krásny 7-metrový vodopád ale aj chránené rastliny a živočíchy tejto lokality.

- V Malachove sme navštívili Kováčovie dom a prírodovedný náučný chodník nás zaviedol ku Kamennému moru aj Malachovskému vodopádu.

- A nakoniec Kremnica ako dôkaz ľudskej sily, vôle a umu dodnes dýcha baníckou minulosťou a láka návštevníkov prírodnými a technickými pamiatkami.

Všetko s čím sme sa zoznámili v rámci vyučovacích predmetov a exkurzií sme spracovali do podoby posterov s náučnou funkciou, ktoré si môžete pozrieť vo vestibule školy. Všetci ste srdečne vítaní. Prajeme vám príjemnú prehliadku významného dedičstva Slovenska.

Prezentácie
Kremnické vrchy
Harmanecká jaskyňa

________________________________________________________________________________________

Deň regiónu 2012/2013 - "Máj, máj, máj zelený..."

  <<< viac

Stavanie mája

„Máj, máj, zelený“ a „Staviame my máje“ boli piesne, pri ktorých dievčatá ozdobovali farebnými stužkami máj a silní chlapci máj stavali.  Pútavé bolo vystúpenie ľudového súboru Matičiarik s jarnými hrami a piesňami. Pozvaní rodičia a všetci prítomní si mohli na jarmoku zakúpiť vlastnoručne vyrobené ľudové výrobky žiakov, ktoré boli zamerané na tradičné remeslá – tkáčstvo, hrnčiarstvo, modrotlač, drotár-stvo, šperkárstvo, sklárstvo, výroba šúpolienok, mlynárstvo. Výťažok z predaja venujeme detskému onkologickému oddeleniu. Kto chcel, mohol si zaspievať a zatancovať za sprievodu cimbalovej hudby. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri realizácii celoročného projektu regionálnej výchovy. 

Vďaka OZ Slovenská Ľupča – Lesy SR š.p., ktorý nám daroval brezu, sme mohli toto podujatie uskutočniť a deťom tak priblížiť tradíciu stavania mája.

Máj, máj, máj zelený

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore