Náš región

       

"Aby kultúrne hodnoty nášho ľudu nezanikli"

Pre súčasnosť je tradičná ľudová kultúra už takmer minulosťou. Spôsob života a zotieranie rozdielov medzi mestom a dedinou spôsobili, že tradície pomaly miznú. Záchrana toho, čo ešte možno zachrániť, sa preto stala nevyhnutnou. Naša škola sa rozhodla organizovať Deň ľudových tradícií s cieľom dostať do povedomia žiakov zvyky a tradície našich predkov, ukázať im neobyčajnú krásu, cit a umenie, ktoré do svojich výrobkov vniesli šikovné ruky ľudových remeselníkov.

O rozvoj ľudových tradícií sa snažia naši učitelia a vychovávatelia aj v rámci mimoškolského vzdelávania.

Cieľ podujatia:

  • pozorovať prácu ľudových remeselníkov
  • oboznamovať sa s prírodným materiálom, ktorý pri práci používajú
  • v tvorivých dielňach mať možnosť vyskúšať si svoju zručnosť a šikovnosť pri zhotovovaní výrobku pod vedením ľudového remeselníka
  • z rozprávania ľudových remeselníkov dozvedieť sa niečo o spôsobe života ľudí v minulosti
  • vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu domovu, rodisku, vlasti, Slovensku
  • byť hrdí na svojich rodičov, starých rodičov
  • námet pre zmysluplné využitie svojho voľného času
  • zapojenie širokej verejnosti do spolupráce so školou
  • prezentácia školy

Celoročné projekty :   I.stupeň

                               II.stupeň

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore