Fuggerovská cesta - po stopách bystrickej medi

Projekt Fuggerovská cesta - po stopách bystrickej medi naša škola odštartovala v apríli 2019 vyhlásením literárno-výtvarnej súťaže (propozície TU). Hlavným cieľom projektu je spotredkovať žiakom významné obdobie v histórii nášho regiónu, vďaka ktorému sa sformoval charakter mesta Banská Bystrica tak, ako ho poznáme v súčasnosti. 

Ciele projektu:

  • zvýšiť povedomie o spoločnom kultúrnom a historicky prepojenom európskom priestore
  • rozšíriť multikultúrne povedomie/poznatky, a tak odbúrať stereotypy u žiakov
  • zvýšiť záujem/motiváciu u žiakov učiť sa cudzie jazyky, a to nielen povinný anglický
  • prehĺbiť existujúce a získať nové vedomosti v predmetoch dejepis, chémia, regionálna výchova, informatika, biológia, environmentálna výchova využívaním nových IKT nástrojov....
  • prehĺbiť existujúce a získať nové zručnosti v rôznych vyučovacích predmetoch
  • rozvíjať mäkké zručnosti – komunikačné schopnosti – u žiakov participovaním na spoločných aktivitách a vytváraním spoločných projektových produktov
  • rozvíjať kreativitu u žiakov skupinovou prácou na spoločných projektových aktivitách (kvízy, potulky mestom...)
  • zoznámiť sa so vzdelávacími systémami partnerských miest a vniesť „európske DPH“ do vlastného edukačného systému
  • zviditeľniť svoju krajinu a mesto na mape Európy

Užitočné linky a odkazy:
European Fugger Road
Fugger und Welser museum
Počuli ste už o Európskej fuggerovskej ceste?

Banskobystrickú meď a produkty z nej vytvorené poznala celá Európa, vyvážala sa po mnohých trasách a do rôznych kútov Európy. 
Fotografie s meďou a baníctvom spojených miest si môžete pozrieť a ak spoznávate niektoré z nich, pridajte komentár, príp. zaujímavú informáciu.

 

Začiatkom mája 2019 sme navštívili nemecké mesto Augsburg. Prešli sme historickými pamiatkami, navštívili sme školu Jakob-Fugger-Gymnasium. Fotografie a krátke videá si môžete pozrieť tu (po kliknutí na interaktívnu ikonu sa vám zobrazí fotografia alebo video).

 Made with Padlet

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore