Drogová prevencia


V preventívnom programe našej školy sa riadime Vnútornou smernicou, ktorej obsah korešponduje s Národným programom boja proti drogám

Naše aktivity:
-    Výchovný koncert s protidrogovou tematikou
-  Anonymný dotazník o aktuálnom stave šikanovania žiakov ako základný krok primárnej prevencie
-  Beseda pre žiakov 7.ročníka o zvládaní agresívnych prejavov v správaní žiakov a obrana pred šikanou
-    „ Ako si udržať zdravé telo “? - Žiaci tvoria plagáty a výkresy o svojich predstavách, ako si chrániť  zdravie-    Zážitkové učenie – simulátory škodlivosti opitosti a fajčenia, v spolupráci s mestskou políciou; projekt „Váž si svoje zdravie, váž si sám seba“
   

-    Svetový deň boja proti AIDS- 1.12.- prezentácia pre žiakov 8.a 9.roč. na hod. ETV

                                           
-    Kto je môj priateľ?  - ako vzdorovať negatívnym rovesníckym skupinám, význam priateľstva

 

Čo robiť, ked príde dieťa pod vplyvom drogy?

Plán KDP 2017-2018

Výchovný koncert - Čo o mne vieš? (kyberšikana)

Analýza vstupného dotazníka

Projekt - "Prevencia - spoľahlivá cesta k zdraviu"

Výchovný koncert - "Trinásta komnata"

Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore