Cesta premeny...

Ciele projektu

Realizácia projektu

Výstupy z projektu

 

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť, inovovať a implementovať školský vzdelávací program  zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií  žiakov s využitím nových učebných materiálov, inovovať obsah, metódy, didaktické prostriedky, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Projekt je rozdelený do 4 etáp s dôrazom na žiakov 3. a 7. ročníka

V 1. etape bude vypracovaná analýza potrieb školy pre potreby realizácie obsahových a inovatívnych zmien na škole a prehodnotenie stratégie školy

V 2. etape bude tvorba a inovovanie školského vzdelávacieho programu v nadväznosti na analýzu a stratégiu školy a obstaranie didaktických pomôcok.

V 3. etape bude pilotné overenie  školského vzdelávacieho programu a používanie pomôcok a jeho vyhodnotenie.

V 4. etape bude implementácia školského vzdelávacieho programu do vzdelávacích procesov

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore