Triedy

Školský rok 2018/2019

 

PaedDr. Monika Abelovská

1.-4. roč.  
I.A

Mgr. Simona Hazuchová

1.-4. roč. Rozvrh
I.B

Mgr. Silvia Šovčíková

1.-4. roč. Rozvrh
I.C

Mgr. Natália Trestová

1.-4. roč. Rozvrh
I.D

Mgr. Anna Petrovičová

1.-4. roč. Rozvrh
II.A

Mgr. Dana Cabanová

1.-4. roč. Rozvrh
II.B Mgr. Andrea Mařiková 1.-4. roč. Rozvrh
II.C Mgr. Lucia Teremová, PhD.
1.-4. roč. Rozvrh
III.A Mgr. Ivana Babinská 1.-4. roč. Rozvrh
III.B Mgr. Martina Pašková 1.-4. roč. Rozvrh
III.C Mgr. Marianna Náterová 1.-4. roč. Rozvrh
IV.A Mgr. Iveta Fábryová 1.-4. roč. Rozvrh
IV.B Mgr. Beata Máčajová 1.-4. roč. Rozvrh
IV.C Mgr. Iveta Hyriaková 1.-4. roč. Rozvrh
V.A Mgr. Blanka Šupolová MAT-BIO Rozvrh
V.B Mgr. Eva Gálová
SJL-DEJ Rozvrh
V.C PaedDr. Ľubomír Srnka
SJL-VYV Rozvrh
VI.A Mgr. Iveta Valentová
MAT-BIO Rozvrh
VI.B Mgr. Miroslava Knothová
GEG-DEJ Rozvrh
VI.C Mgr. Lucia Belková
GEG-TSV Rozvrh
VII.A Mgr. Ivana Masárová MAT-GEG-INF Rozvrh
VII.B Mgr. Júlia Kapriová ANJ-VYV Rozvrh
VIII.A Mgr. Iveta Polkorábová RUJ-HUV-ETV Rozvrh
VIII.B Mgr. Júlia Kapriová
SJL-ANJ Rozvrh
VIII.C Mgr. Lenka Vargová SJL-ANJ Rozvrh
IX.A Mgr. Darina Miškovičová FYZ-THD Rozvrh
IX.B Mgr. Eva Snopková MAT-CHE Rozvrh
  Mgr. Alica Fortiaková SJL-VYV  
  Mgr. Eva Gálová MAT-THD  
  PaedDr. Lenka Matejková ANJ-OBN  
  Mgr. Marta Melicherová FYZ-THD  
  PaedDr. Roland Kánik TSV-ETV  
  Mgr. Martina Kostková ANJ-NEJ  
  Mgr. Lucia Ridzoňová NEJ-DEJ  

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore