Ochranárik

Ochranárik je environmentálny časopis, ktorý v školskom roku 2012/2013 vydali učitelia prírodovedných predmetov v spolupráci so žiakmi redakčnej rady. Časopis odbornou ale aj zábavnou formou vedie žiakov k aktívnej ochrane prírody. Informuje o krásach okolia Banskej Bystrice a bohatých zážitkoch žiakov na turistických vychádzkach a zároveň si tu žiaci môžu preveriť svoje vedomosti z prírodovedných predmetov.

školský rok 2018/2019

školský rok 2017/2018

školský rok 2016/2017

školský rok 2015/2016

školský rok 2013/2014

školský rok 2012/2013

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore