Časopis

Časopis má nové meno

S novým rokom prichádzajú nové výzvy. Keďže sme sa rozhodli, že časopis vynovíme, dali sme žiakom cez google formulár vybrať mu nové meno. Súperili názvy: Hlas Moskovskej, Moskovkáč, Moskovkáčik, Delfín a Svetobežník. Naši žiaci sa nakoniec rozhodli pre názov Moskovkáčik. Vitajte na jeho stránkach. Dúfame, že sa Vám bude páčiť.

časopis Moskovkáčik

 

Delfín

Na našej škole už tradične vychádza každý rok časopis, v ktorom žiaci prezentujú svoje vlastné práce. Na 2. stupni je to časopis Delfín. Na týchto stránkach si môžete prezrieť jeho podobu aj v starších vydaniach, na časopise v aktuálnom školskom roku sa priebežne pracuje. Od školského roku 2005/2006 aktualizujeme náš školský časopis v podobe www stránky, kedy sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže E-casopis a umiestnili sme sa na 3. mieste.

časopis Delfín

Tvorivček

Tvorivček je školský časopis, ktorý spracovávajú a vedú pani učiteľky so svojimi žiačikmi na prvom stupni. Na týchto stránkach si môžete prezrieť jeho podobu v starších vydaniach. V školských rokoch 2005/2006 a 2006/2007 bol časopis súčasťou www stránky Delfín, kde si v rubrike "Tvorivček" môžete prezrieť práce žiakov 1. stupňa.

časopis Tvorivček

Ochranárik

Ochranárik je environmentálny časopis, ktorý v školskom roku 2012/2013 vydali učitelia prírodovedných predmetov v spolupráci so žiakmi redakčnej rady. Časopis odbornou ale aj zábavnou formou vedie žiakov k aktívnej ochrane prírody. Informuje o krásach okolia Banskej Bystrice a bohatých zážitkoch žiakov na turistických vychádzkach a zároveň si tu žiaci môžu preveriť svoje vedomosti z prírodovedných predmetov.

časopis Ochranárik

Svetobežník

Šikovní žiaci, ktorí obľubujú tvorivé písanie v cudzom jazyku, sa radi pochvália svojimi prácami v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku na stránkach školského časopisu Svetobežník. V tlačenej forme vychádza na našej škole už niekoľko rokov, ale až od školského roka 2011/2012 ho môžete nájsť aj na školskej stránke v elektronickej podobe.

časopis Svetobežník

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore