Rok 2014/2015

Trieda: 9.A
Počet žiakov: 20
Triedny učiteľ: Mgr. Júlia Kapriová 

  Trieda: 9.B
Počet žiakov: 20
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Polkorábová

Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko
1    Abelovská Lucia   1   Barlová Paulína 
2    Caban Filip   2   Bučko Gustáv
3   Čellár Jakub    3   Dao Andreas 
4   Červenáková Sophia    4    Danieliszová Dominika
5   Ďurica Šimon    5    Gažík Lukáš
6   Foltáni Denis    6    Golecký Filip
7   Chladný Lukáš    7   Halabuk Patrik 
8   Janů Martin    8   Halajová Alexandra 
9   Karol Denis    9   Haring Viktor 
10   Klincová Lucia    10   Laktišová Lenka 
11    Laššák Marko   11   Nemčok Marián 
12    Lichá Michaela   12   Nguyenová Simona
13    Majerová Lenka   13   Petráňová Alexandra 
14   Nahálková Veronika    14   Pletrich Vladimír 
15   Nemček Branislav    15    Rakyta Tomáš
16    Oravcová Silvia   16   Šoltésová Alica 
17    Pastorok Lukáš   17   Šrenkel Filip 
18    Sedileková Valentína   18   Tavelová Lenka 
19   Skačanová Klára    19   Vírok Lukáš 
20    Schwantzerová Alexandra   20   Wenczová Mária Nikoletta 

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore