Rok 2011/2012

Trieda: 9.A
Počet žiakov: 18
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Riečanová

  Trieda: 9.B
Počet žiakov: 12
Triedny učiteľ: Mgr. Darina Miškovičová

Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko
1   Adrián Bay
  1   Nikola Dobiašová
2   Simon Čaradský
  2   Júlia Domková
3   Róbert Dobis
  3   Martina Hrnčiarová
4   Juraj Fábry
  4   Mário Markovič
5   Marco Foltáni
  5   Ján Matejkovič
6   Jana Hríbiková
  6   David Riečan
7   Alex Krajčo
  7   Andrej Sedúch
8   Viktória Kurková
  8   Sarah Tomčíková
9   Matúš Martinka
  9   Veronika Veljačiková
10   Nikoleta Poláčeková
  10   Karin Slančíková
11   Patrícia Prašovská
  11   Patrícia Plešková
12   Karolína Sedileková
  12   Adam Gálus
13   Peter Slanina
       
14   Nikola Šávoltová
       
15   Juraj Školuda
       
16   Eva Vrbová
       
17   Veronika Zubak
       
18   Michal Abelovský
       
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore