Rok 2010/2011

Trieda: 9.A
Počet žiakov: 24
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Riečanová

  Trieda: 9.B
Počet žiakov: 19
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Roháčová

  Trieda: 9.C
Počet žiakov: 19
Triedny učiteľ: PaedDr. Ľubomír Srnka

Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko
1   Marianna Balážová   1   Erik Baník   1   Matej Barla
2   Ivana Cabanová   2   Jakub Barla   2   Marián Bielčík
3   Diana Csontosová   3   Patrik Bíreš   3   Simona Korbelová
4   Ivana Čaklóšová   4   Michaela Černáková   4   Lukáš Krupa
5   Veronika Debnárová   5   Anita Daňová   5   Lukáš Libič
6   Alexandra Dikáczová   6   Tatiana Janotíková   6   Alexandra Likavcová
7   Adriana Ďuricová   7   Magdaléna Janovcová   7   Diana Ľuptáková
8   Terézia Grelnethová   8   Róbert Jonás   8   Lukáš Mandalík
9   Martina Grzybowská   9   Alžbeta Mojžišová   9   Bibiána Michelová
10   Katarína Haličová   10   Marin Pavlíček   10   Veronika Nékyová
11   Michal Jonáš   11   Ján Pavlík   11   Daniel Páleník
12   Zuzana Komanová   12   Martin Piatrik   12   Dominik Ján Uhrín
13   Tomáš Kuklica   13   Michaela Reznáková   13   Tomáš Slušný
14   Michal Majerík   14   Terézia Švihrová   14   Daniel Zaťko
15   Silvia Matúšková   15   Jakub Trokan   15   Marek Barla
16   Kristína Mešková   16   Matej Voštiar   16   Lucia Kovalíková
17   Dominika Nosáľová   17   Marek Kuruc   17   Zuzana Nováková
18   Beáta Patáková   18   Anna Karin Krnáčová   18   Tomáš Kuracina
19   Michaela Paulíková   19   Ivana Čurná   19   Michal Marko
20   Martina Repiská                
21   Patrícia Šebová                
22   Nikola Strečková                
23   Matej Tavel                
24   Katarína Zástavková                
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore