Rok 2009/2010

Trieda: 9.A
Počet žiakov: 23
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Polkorábová

  Trieda: 9.B
Počet žiakov: 20
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Roháčová

Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko
1   Klára Baková   1   Bronislav Antoš
2   Filip Barič   2   Juraj Babjak
3   Martin Caban   3   Michal Cyprian
4   Michaela Daučíková   4   Lucia Čičmancová
5   Maximilián Dudáš   5   Michal Čunderlík
6   Peter Engler   6   Katarína Herdová
7   Tomáš Fábry   7   Lucia Hlavatá
8   Alžbeta Fujková   8   Jozef Hudák
9   Matej Jastrab   9   Katarína Jančiarová
10   Branislav Klenovský   10   Natália Kubová
11   Martin Markovič   11   Michal Mišún
12   Simona Rajnohová   12   Michala Obšitošová
13   Roman Schmidt   13   Tibor Péchy
14   Peter Simonides   14   Matúš Pipich
15   Miroslav Snopko   15   Roland Schwarz
16   Adam Svetlík   16   Dominik Šperka
17   Monika Traplová   17   Ema Tomčíková
18   Marek Uhlík   18   Tomáš Belko
19   Patrik Bambura   19   Dušan Rosenberger
20   Lívia Kozoňová   20   Dušan Zaprel
21   Andrea Píšová        
22   Petra Masaryková        
23   Veronika Morovjanová        
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore