Rok 2008/2009

Trieda: 9.A
Počet žiakov: 22
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Riečanová

  Trieda: 9.B
Počet žiakov: 23
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Vlčková

Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko
1   Juraj Bačík   1   Peter Babic
2   Lukáš Barto   2   Dušan Bielik
3   Miriam Cabanová   3   Patrik Brablec
4   Martin Červenec   4   Filip Čunderlík
5   Lenka Čumová   5   Marek Chrastina
6   Kornélia Faklová   6   Matej Mikula
7   Michal Harťanský   7   Milan Mirovič
8   Martina Kajanová   8   Michal Séleš
9   Tomáš Kasala   9   Barbora Sršňová
10   Ivana Klučiarová   10   Ivan Stanislav
11   Kristína Komanová   11   Michal Šajdík
12   Mária Leštáková   12   Adriana Švantnerová
13   Michaela Mihoková   13   Filip Švihra
14   Zuzana Miklošková   14   Lucia Vongreyová
15   Mário Palúch   15   Marek Výboch
16   Klaudia Rosenbergerová   16   Radovan Zvarík
17   Tomáš Tůma   17   Marek Žačok
18   Erik Ulbricht   18   Dominika Pompurová
19   Miroslav Vaculčiak   19   Martina Chmurčiaková
20   Natália Veselová   20   Alena Bohušová
21   Michal Zuzánek   21   Michal Čierny
22   Izabela Rusková   22   Kristína Kopčanová
        23   Monika Balajtyová
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore