Rok 2007/2008

Trieda: 9.A
Počet žiakov: 25
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Romanová

  Trieda: 9.B
Počet žiakov: 25
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Omastová

  Trieda: 9.C
Počet žiakov: 20
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Valentová

Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko
1   Michal Berák   1   Dana Babicová   1   Monika Boháčová
2   Veronika Berešíková   2   Klaudia Balátová   2   Miroslav Borsek
3   Igor Čajko   3   Martin Beránek   3   Petra Brozmanová
4   Nikola Čičmancová   4   Róbert Bošeľa   4   Martin Budinský
5   Martin Čuka   5   Lucia Cyprianová   5   Daniel Čaradský
6   Nina Doskočilová   6   Lukáš Dian   6   Jozef Drengubiak
7   Roman Dzúrik   7   Matúš Fašang   7   Nikola Golecká
8   Filip Engler   8   Adrián Fedeš   8   Miroslav Hegedüš
9   Simona Gábrišová   9   Veronika Flašková   9   Bronislava Klibániová
10   Gréta Grendelová   10   Jana Giničová   10   Barbora Krošláková
11   Lenka Grzybowská   11   Magdaléna Hromadová   11   Miroslav Mišún
12   Peter Halaj   12   Marta Chlebová   12   Michaela Nemčoková
13   Lucia Chovanová   13   Kristína Klimentová   13   Simona Péliová
14   Dominika Korbelová   14   Miriama Kočiová   14   Miroslav Švec
15   Lea Košalková   15   Jana Kostúrová   15   Zuzana Tokárová
16   Nikola Krišteková   16   Alžbeta Krišteková   16   Matej Veverica
17   Dana Kulfasová   17   David Mesároš   17   Martina Vrťová
18   Radovan Latinák   18   Dominika Pajgertová   18   Paula Ivašková
19   Gabriela Mendelová   19   Martina Piatriková   19   Juraj Kalina
20   Peter Oško   20   Jakub Rybář   20   Marian Sedliak
21   Maroš Rudnický   21   Martina Selecká        
22   Tomáš Šnajdar   22   Boris Strigáč        
23   Patrik Tužinský   23   Jakub Knopp        
24   Dušan Vágner   24   Juraj Valašťan        
25   Ivana Vajcíková                
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore