Rok 2006/2007

Trieda: 9.A
Počet žiakov: 23
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Omastová

  Trieda: 9.B
Počet žiakov: 19
Triedny učiteľ: Mgr. Darina Miškovičová

  Trieda: 9.C
Počet žiakov: 23
Triedny učiteľ: Mgr. Božena Kohútová

Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko
1   Peter Ambruš   1   Hana Apfelová   1   Michal Betka
2   Ján Brzula   2   Lucia Bartová   2   Dávid Dikacz
3   Michal Buchtela   3   Peter Danko   3   Ľuboš Dobrota
4   Vladimíra Gábrišová   4   Šimon Futák   4   Marianna Fedešová
5   Marína Georgievová   5   Michal Ginič   5   Tomáš Fekiač
6   Patrik Krumpár   6   Martina Chladná   6   Štefan Fodor
7   Zuzana Lamperová   7   Zuzana Kmeťová   7   Alžbeta Haličová
8   Jakub Makk   8   Andrej Král   8   Petra Chrienová
9   Marek Matejčík   9   Mária Latináková   9   Miriama Korbelová
10   Martin Mišánek   10   Mário Petr   10   Michal Kubaľa
11   Peter Pristyák   11   Samuel Schmidt   11   Martina Kubicová
12   Tomáš Riečan   12   Martina Slabejová   12   Martin Kupec
13   Zuzana Slaná   13   Ľubomír Slovík   13   Roland Lamper
14   Richard Talpaš   14   Peter Vajs   14   Veronika Macúchová
15   Jana Vrbovská   15   Martin Vidiečan   15   Petra Perončíková
16             Martin Vrubel   16   Hubert Ilčík   16   Peter Pinčák
17   Andrea Winklerová   17   Nika Medveďová   17   Michal Rajnoha
18   Romana Benčíková   18   Lukáš Vigaš   18   Richard Riša
19   Ivan Dobrovič   19   Tomáš Perla   19   Romana Repiská
20   Miroslav Uhrecký           20   Maja Schneiderová
21   Lenka Budaiová           21   Ján Švingál
22   Martina Ivanová           22   Nikola Víroková
23   Lucia Kopečná           23               Adam Vítek
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore