Rok 2005/2006

Trieda: 9.A
Počet žiakov: 27
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Čunderlíková

  Trieda: 9.B
Počet žiakov: 17
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Vlčková

  Trieda: 9.C
Počet žiakov: 19
Triedny učiteľ: PaedDr. Ľubomír Srnka

Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko   Por. č.   Meno Priezvisko
1 Ľubomír Balogh   1 Tomáš Adamec   1 Radoslava Baloghová
2 Michal Blaško   2 Marek Babic   2 Ondrej Černák
3 Lucia Čunderlíková   3 Filip Fodor   3 Jaroslav Halaj
4 Michaela Huľuková   4 Tereza Georgievová   4 Denisa Ivanocová
5 Zuzana Jagošová   5 Nikola Gelienová   5 Michaela Kačeriaková
6 Matúš Jančiar   6 Ľuboš Hajšel   6 Zdenka Klibániová
7 Silvia Jurdíková   7 Marek Halaj   7 Natália Kmeťková
8 Dominika Klinčoková   8 Mária Janovčíková   8 Andrej Knapko
9 Michaela Korbelová   9 Martina Javorská   9 Miroslav Mirovič
10 Martina Ľuptáková   10 Michal Kováč   10 Zuzana Mikulová
11 Ján Majerík   11 Veronika Nováková   11 Peter Pobožný
12 Veronika Majerová   12 Matúš Novysedlák   12 Adrián Riečan
13 Lucia Nováková   13 Denisa Nguyenová   13 Tomáš Schneider
14 Branislav Rajko   14 Monika Sršňová   14 Martina Tokárová
15 Miroslav Sedlák   15 Andrej Šatník   15 Dana Ursínyová
16 Šimon Staš   16 Jakub Zacharovský   16 Peter Vajcík
17 Mária Straňáková   17 Ivana Vulganová   17 Peter Vágner
18 Alena Syčová           18 Martin Zrak
19 Vladimíra Šajbanová           19 Tomáš Vajs
20 Ivan Šimko                
21 Ida Topinková                
22 Pavol Trajlínek                
23 Katarína Trebulová                
24 Veronika Zástavková                
25 Martina Ďuricová                
26 Erik Görner                
27 Mária Tóbiszová                
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore