Zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka školy Mgr. Marta Melicherová  (FYZ - TEH)
Zástupkyňa RŠ pre I. st. PaedDr. Monika Abelovská  (1. - 4. ročník)
Zástupkyňa RŠ pre II. st. PaedDr. Lenka Matejková  (ANJ - OBN)

Pedagogickí zamestnanci špecialisti

Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Andrea Mišániová
Koordinátor T5-2021, T9-2021
PaedDr. Lenka Matejková
Koordinátorka ENV Ing. Patrícia Dratva PhD.(1. - 4. ročník)
Koordinátor DP PaedDr. Roland Kánik (TSV - ETV)
Koordinátor IKT Mgr. Peter Mráz (FYZ - INF)
Technik IKT Mgr. Peter Mráz
Koordinátor projektu Erasmus KA 1
PaedDr. Lenka Matejková
Koordinátor projektu KA 2
Mgr. Martina Kostková
Koordinátor projektu Fug. cesta - Medená Banská Bystrica
Mgr. Martina Kostková,. Mgr. Miroslava Knothová
Žiacka školská rada Mgr. Zuzana Žabková (HUV-OBN-TSV)

Odborní zamestnanci školy

Školská psychologička PhDr. Daniela Žilinčíková

Administratívni zamestnanci školy

Samostatná referentka na úseku PaM Dana Sádovská
Tajomníčka školy/knihovníčka Mgr. Lucia Steinerová
Ekonómka Miroslava Kupcová
Technik BOZP a PO Ing. Libor Suja, externý pracovník

Správni zamestnanci

Školníčka Bc. Janka Dobiášová
Údržbár Jozef Kajan
Upratovačky Margita Cabanová, Emília Citárová, Eva Gáfriková, Katarína Hajná, Anna Kováčová, Michaela Kostiviarová, Vladimíra Miklošová

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca ŠJ Katarína Hornyaková
Kuchárky

Karol Balogh, Oľga Borsíková, Jana Jóbová, Mária Oborčoková, Justína Šteczová, Mária Šusteková Polóniová

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore