Zamestnanci

Vedenie školy

Riaditeľka školy Mgr. Marta Melicherová  (FYZ - TEH)
Zástupkyňa RŠ pre I. st. PaedDr. Monika Abelovská  (1. - 4. ročník)
Zástupkyňa RŠ pre II. st. PaedDr. Lenka Matejková  (ANJ - OBN)

Pedagogickí zamestnanci špecialisti

Školský špeciálny pedagóg
Mgr. Andrea Mišániová
Koordinátorka ENV Ing. Patrícia Dratva PhD.(1. - 4. ročník)
Koordinátor DP PaedDr. Roland Kánik (TSV - ETV)
Koordinátorka IKT Mgr. Iveta Polkorábová (MAT - GEG -  INF)
Žiacka školská rada Mgr. Zuzana Žabková (HUV-OBN-TSV)

Odborní zamestnanci školy

Školská psychologička PhDr. Daniela Žilinčíková

Administratívni zamestnanci školy

Samostatná referentka na úseku PaM Dana Sádovská
Tajomníčka školy/knihovníčka Mgr. Lucia Steinerová
Ekonómka Miroslava Kupcová
Technik IKT Mgr. Peter Mráz
Technik BOZP a PO Ing. Libor Suja, externý pracovník

Správni zamestnanci

Školník Jozef Kajan
Upratovačky Margita Cabanová, Emília Citárová, Janka Dobiašová, Eva Gáfriková, Katarína Hajná, Anna Kováčová, Michaela Kostiviarová, Vladimíra Miklošová

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca ŠJ Katarína Hornyaková
Kuchárky Ivana Černáková, Jana Jóbová, Silvia Machovičová, Mária Oborčoková, Justína Šteczová, Jana Plančíková

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore