Projekt e-Twinning

Naša škola sa opakovane zapája do projektov e-twinning, prostredníctvom ktorých si naši učitelia a žiaci vyhľadávajú partnerstvá so školami po celom svete. Zapojením sa do projektov e-twinning pomáhame našim žiakom rozvíjať základné, mäkké, digitálne a komunikačné zručnosti, ktoré im pomôžu stať sa globálnymi občanmi. Viac o portáli e-twinning sa dozviete na webovej stránke.

Realizované projekty:

A year in our school lives
European day of languages
Pohľadnice putujú Európou
So similar, so different

E-twinning certifikáty: 1 2 3 4 5

E-twinning videá:

 

 

 

 

 

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore