Exkurzie a besedy

Čistička odpadových vôd Rakytovce 2018

Geologická exkurzia Banská Štiavnica 2017

 

Beseda na tému včelárstvo

Dňa 18. 10. 2017 sa zo žiakov šiesteho ročníka stali malí včelári. Ing. Arch. Stanislav Hika deťom priblížil život včiel, ich spoločenstvo, starostlivosť o včielky a včelie produkty. Žiaci si vyskúšali včelárske oblečenie, preskúmali plásty , ochutnali rôzne druhy medu a dozvedeli sa veľa zaujímavostí, ale aj informácií, ktoré využijú v každodennom živote.

 

Exkurzia ČOV Rakytovce

Žiaci 6. A a 6. C posledný októbrový piatok 27. 10. 2017 navštívili Čističku odpadových vôd v Rakytovciach pri Banskej Bystrici. Interaktívnou formou vyučovania žiaci spoznali spôsob čistenia vody, ktorá odchádza kanalizačnými zariadeniami zo všetkých súkromných a verejných objektov v našom meste a jeho okolí. Odpadová voda sa čistí mechanicko-biologickým spôsobom. Vizuálne porovnali čistotu prichádzajúcej vody z kanalizácie a vody, ktorá je po čistení odvádzaná do rieky Hron. A súčasne uvedomili, že čistenie odpadových vôd je jedným z dôležitých faktorov ochrany našich slovenských riek.

Takisto sa oboznámili s bezodpadovým hospodárením, pretože vznikajúci bioplyn a kal sa ďalej využívajú na získanie elektrickej energie pre stroje a zariadenia, ktoré pracujú na čističke.

Napriek nepriaznivému počasiu mali žiaci šiesteho ročníka veľmi intenzívny zážitok, ktorý si budú pamätať určite veľmi dlho.

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore