Predmetové komisie

Predmetová komisia dejepisu, občianskej náuky, slovenského jazyka a literatúry.

Pracuje pod vedením Mgr. Miroslavy Knothovej.

Záverečná správa o činnosti PK 2018/2019
Plán práce 2019/2020

Plán hodín v knižnici 2019/2020

____________________________________________________________________________________

Predmetová komisia anglického jazyka, nemeckého jazyka a ruského jazyka.

Pracuje pod vedením Mgr. Martiny Kostkovej.

Plán práce 2018/2019
Vyhodnotenie činnosti 2017/2018
Projekt e-twinning
Das Bild der Anderen

____________________________________________________________________________

Predmetová komisia matematiky, fyziky, informatiky a čítania s porozumením.

Pracuje pod vedením Mgr. Ivany Masárovej.

Vyhodnotenie činnosti PK 2018/2019
Plán práce 2019/2020

Prírodovedné popoludnie 2020
Pytagoriáda 2018/2019
Okresné kolo Matematickej olympiády 2019

Projekt Notan art

____________________________________________________________________________

Predmetová komisia etickej, náboženskej, telesnej a športovej výchovy.

Pracuje pod vedením PaedDr. Ľubomíra Srnku.

Plán práce 2018/2019
Vyhodnotenie činnosti 2017/2018
Lyžiarsky výcvik
Výhody športovania
Geografická olympiáda
Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica

____________________________________________________________________________

Predmetová komisia biológie, geografie, chémie, techniky a environmentálnej výchovy.

Pracuje pod vedením Mgr. Blanky Šupolovej.

Plán práce 2019/2020
Prírodovedné popoludnie 2020
Vyhodnotenie činnosti 2018/2019

Krúžok - Turistický klub Relax
Exkurzie a besedy
Okresné kolo Biologickej olympiády 2019
Prírodovedné popoludnie 2019

Projekt "In your element" 2019
Učíme sa doma

 

X
X
X
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore