Metodické združenie

Metodické združenie 1. - 2. ročník

pracuje pod vedením Mgr. Ivety Fábryovej (1.A)

Členovia MZ:

PaedDr. Monika Abelovská (ZRŠ)
Mgr. Andrea Nováková, PhD. (1.B)
Mgr. Beata Máčajová (1.C)
Mgr. Alexandra Holodová (1.D)
Mgr. Simona Hazuchová (2.A)
Mgr. Silvia Šovčíková (2.B)
Mgr. Natália Trestová (2.C)

Plán MZ 1.- 2.roč. 2019-2020
Správa o činnosti MZ 1.- 2.roč. 2018-2019


Metodické združenie 3. - 4. ročník

pracuje pod vedením Mgr. Lucie Teremovej, PhD. (3.C)

Členovia MZ:

PaedDr. Monika Abelovská (ZRŠ)
Mgr. Ivana Babinská (4.A)
Mgr. Martina Pašková (4.B)
Mgr. Marianna Náterová (4.C)
Mgr. Dana Cabanová (3.A)
Mgr. Andrea Mařiková (3.B)

Plán MZ 3.- 4.roč. 2019-2020
Správa o činnosti MZ 3.- 4.roč. 2018-2019

ETwinning - konferencia v Bratislave 2019

pribehy s tried


Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore