Metodické združenie

Metodické združenie 1. - 2. ročník

pracuje pod vedením Mgr. Ivety Fábryovej (2.A)

Členovia MZ:

PaedDr. Monika Abelovská (ZRŠ)
Mgr. Andrea Satmarová (1.A)
Mgr. Ivana Ivanová, PhD. (1.B)
Mgr. Marianna Náterová (1.C)
Mgr. Martina Pašková (2.B)
Mgr. Beáta Máčajová (2.C)
Mgr. Alexandra Holodová (2.D)

Plán MZ 1.- 2.roč. 2020-2021
Správa o činnosti MZ 1.- 2.roč. 2019-2020


Metodické združenie 3. - 4. ročník

pracuje pod vedením Mgr. Lucie Teremovej, PhD. (4.C)

Členovia MZ:

PaedDr. Monika Abelovská (ZRŠ)
Mgr. Simona Hazuchová(3.A)
Mgr. Silvia Šovčíková (3.B)
Mgr. Natália Trestová (3.C)
Mgr. Dana Cabanová (4.A)
Mgr. Andrea Mařiková (4.B)

Plán MZ 3.- 4.roč. 2019-2020
Správa o činnosti MZ 3.- 4.roč. 2018-2019

ETwinning - konferencia v Bratislave 2019

pribehy s tried


Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore