Erasmus plus

Kvalitným vzdelaním a medzinárodnou spoluprácou robíme svet lepším

Projekt financovaný z programu EÚ Erasmus plus, ktorý sme odštartovali v júni 2019 je našou prvou skúsenosťou so vzdelávaním v štruktúrovaných kurzoch v krajinách Európy. Počas trvania projektu sa 12 učiteľov našej školy zúčastnilo vzdelávacích aktivít v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Malte a Taliansku. Učitelia úspešne absolvovali kurzy, získali nové skúsenosti a osvojili si zručnosti a kompetencie, ktoré v ďalšej fáze projektu využijeme nielen vo výchovno-vzdelávacom procese. Pri výbere kurzov sme sa zamerali najmä na výučbu anglického jazyka a environmentálnej výchovy, inkluzívne vzdelávanie, komunikáciu a spoluprácu v školskom prostredí a rozvoj kvality školy a jej manažment.

Zbierka hier a aktivít na hodina anglického jazyka

Postrehy z mobilít

Prezentácia

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore