Sponzori

Poďakovanie

Riaditeľka Základnej školy, Moskovská 2, Banská Bystrica, Mgr. Marta Melicherová ďakuje všetkým sponzorom za sponzorský finančný alebo materiálny dar.

  1. Všetkým rodičom z Rodičovského združenia pri ZŠ Moskovská ul.2 v Banskej Bystrici za ročný rodičovský príspevok.
  2. Rodičom, zamestnancom školy a priateľom školy, ktorí darovali škole 2% z dane.

  3. Rodičovi z 1.B,  Ing.Štefanovi Čangelovi za dar - zakúpenie koberca a školskej tabule v decembri 2015.
  4. Firme Continental s.r.o. 
                                         
  5. Firme Motor-Car Banská Bystrica s.r.o.
  6. Firme NIGOL s.r.o. 
  7. Firme Inter Cars Slovenská republika s.r.o.
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore