SCVČ Relaxáčik

Súkromné centrum voľného času (ďalej SCVČ ) začalo svoju púť v roku 2007. Sme teda organizácia s 10-ročnou históriou a skúsenosťami. Dvere u nás majú otvorené všetci záujemcovia z blízkeho aj širokého okolia. Naším zriaďovateľom je Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica.

  • sme SCVČ špecifikované ako školské zariadenie s právnou subjektivitou a s celoročnou prevádzkou,
  • realizujeme záujmové krúžky pravidelnou formou v SCVČ, alebo v alokovaných pracoviskách,
  • organizujeme aj jednorazové podujatia rozličného charakteru - turistického, zábavného, športového,...
  • realizujeme tvorivé dielničky pre deti zo ZŠ Moskovská i pre verejnosť,
  • počas prázdnin usporadúvame prímestské tábory s dennou dochádzkou pre deti od 6 do 12 rokov.

             

Vážení rodičia!

Ste spokojní s tým, ako Vaše dieťa trávi voľný čas?

Naša ZŠ poskytuje Vášmu dieťaťu nielen kvalitné vzdelanie, ale sa snažíme aj o všestranný rozvoj jeho záujmov. Predkladáme Vám pestrú ponuku krúžkov prostredníctvom SCVČ Relaxáčik v čase mimo vyučovania pod odborným vedením učiteľov a trénerov. Výhodou pre Vaše dieťa je to, že sa bude pohybovať v známom prostredí v blízkosti svojho bydliska.

Na záujmové vzdelávanie môže žiak použiť vzdelávací poukaz, ktorý je osobitným štátnym príspevkom v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku. Vzdelávacie poukazy sú neprenosné a žiakom sú odovzdané školou najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka. Žiak odovzdá vzdelávací poukaz na záujmovú činnosť najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.

Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2018 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na mesiac).

Kontakty:

Mobil: 0908 567 300

E-mail: relaxacik@gmail.com , atelierik@centrum.sk

Webstránka: relaxacik.sk

Facebook: Relaxáčik na Facebooku

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore