Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pracuje na škole ako nezávislé dobrovoľné združenie rodičov. Najvyšším orgánom rodičovského združenia je rodičovská rada, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Rodičovská rada si volí výbor. Rodičovská rada pravidelne zasadá. Na týchto zasadnutiach sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví záujem. Rodičovské združenie je zriaďovateľom Súkromného centra voľného času Relaxáčik.

V súlade s poslaním rodičovského združenia sa jeho činnosť zameriava hlavne na:
- výchovné a vzdelávacie otázky, aktívne využívanie voľného času
- zmiernenie dopadu finančnej situácie na prácu školy

Prosba  
Charta práv rodičov
Stanovy rodičovského združenia
Kontakty na zástupcov v Rodičovskej rade 

 

Zápisnice zo zasadaní Rodičovského združenia

Výbor rodičovského združenia
 
Členovia výboru rodičovského združenia:                      Mailové adresy:
Predseda: Júlia Kapriová (6.B) jkapriova@gmail.com
Pokladník: Martina Polóny Kovačovičová (nie je člen)  
Zapisovateľ: Eva Dzúriková (6.C) edzurikova@gmail.com
Jana Glončáková (2.A) janusa127@gmail.com
Elena Solivajsová (5.B) elena.solivajsova@gmail.com
Zuzana Holicová (7.A) holicovazuzana83@gmail.com
Miroslav Štefanovie (7.B) stefanovie.miro@gmail.com
Gabriela Hlaváčik Bernáthová (3.B) bernathova.g@gmail.com
Revízna komisia rodičovského združenia:
 
Renata Žiačiková (5.C) r.ziacikova@gmail.com
Alena Kálusová (9.A) ali.kalusova@centrum.sk
Denisa Lopatková (9.B) lopatkovci@gmail.com

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore