Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pracuje na škole ako nezávislé dobrovoľné združenie rodičov. Najvyšším orgánom rodičovského združenia je rodičovská rada, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Rodičovská rada si volí výbor. Rodičovská rada pravidelne zasadá. Na týchto zasadnutiach sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví záujem. Rodičovské združenie je zriaďovateľom Súkromného centra voľného času Relaxáčik.

V súlade s poslaním rodičovského združenia sa jeho činnosť zameriava hlavne na:
- výchovné a vzdelávacie otázky, aktívne využívanie voľného času
- zmiernenie dopadu finančnej situácie na prácu školy

Prosba  
Charta práv rodičov
Stanovy rodičovského združenia
Kontakty na zástupcov v Rodičovskej rade 

Zápisnice zo zasadaní Rodičovského združenia

Výbor rodičovského združenia
 
Členovia výboru rodičovského združenia:                      Mailové adresy:
Predseda: Ing. Beata Očenášová (2.C) ocenasova@essurclinic.sk
Pokladník: Mgr. Zuzana Jančová (5.C) vlckovazuzana@gmail.com
Denisa Rovná (5.C) rovna.denka@azet.sk
Jana Glončáková (5.A) janusa127@gmail.com
Ing. Roland Maňúr (2.A) manur3737@gmail.com
Revízna komisia rodičovského združenia:
 
Lucia Dimošová (7.A) lucia.dimosova@gmail.com
MUDr. Andrej Venglarčík (3.A) andrejvenglarcik@gmail.com
Zuzana Uhrinová  (2.B) zuzka275@gmail.com

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore