Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Výsledky volieb do rady školy 
Ustanovujúce zasadnutie rady školy zo dňa 15.10.2020  
Štatút rady školy

Výročné správy
Zápisnice rady školy
Volebný poriadok

Ing.Denisa Loptáková
X
X
X
X
X
X
Lopatakovci@gmail.com
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore