Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Členovia rady školy
Mailové adresy
Mgr. Katarína Riečanová katusok@yahoo.com
JUDr. Andrea Barancová, PhD. andrea.barancova@gmail.com
Katarína Hornyaková jedalen@zsmosbb.eu
PaedDr. Lubomír Srnka janka.srnka@gmail.com
Ing.Denisa Lopatková lopatkovci@gmail.com
Ing. Jana Škarvadová jaskarva@seznam.cz
Ing. Renáta Žiačiková r.ziacikova@gmail.com
Daniel Karas karasdanieldk@gmail.com
Mgr. Marek Modranský marek.modransky@gmail.com
Mgr. Ivana Šlenkerová ivana.slenkerova@banskabystrica.sk
Ing. Ivan Zehnal ivan.zehnal@banskabystrica.sk

Členovia Rady školy  
Štatút rady školy        

Výročné správy
Zápisnice rady školy
Volebný poriadok

Ing.Denisa Loptáková
X
X
X
X
X
X
Lopatakovci@gmail.com
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore