I. stupeň

INFORMÁCIE
K ZÁPISU DO 1.ROČNÍKA

Informácie pre rodičov k zápisu

Prezentácia školy - Škola pre život

Školská zrelosť a pripravenosť dieťaťa na školu

Prihláška do 1. ročníka-zápis

Žiadosť o výnimočné prijatie do 1. ročníka

Žiadosť o povolenie plniť PŠD mimo územia SR

Školské potreby pre žiakov 1. ročníka - zabezpečí rodič

RADY A OZNAMY
PRE RODIČOV

Každé dieťa sa vie naučiť pravidlá

Rady pre rodičov - pomáhajte svojim deťom čítať

Školské potreby pre žiakov 2. ročníka - zabezpečí rodič

Školské potreby pre žiakov 3. ročníka - zabezpečí rodič

Školské potreby pre žiakov 4. ročníka - zabezpečí rodič

Pozvánka na predprvácke rodičovské stretnutie

Rozdelenie žiakov do 1.ročníka 2018/2019

Potvrdenie o návšteve školy

Informácie pre rodičov k zápisu do prvého ročníka
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore