2% Z DANE

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili v roku 2020 svojimi 2% z dane.

 

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole aj tento rok darovaním 2% z dane.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov niektorej z neziskových organizácii. Jednou z nich je aj naše Rodičovské združenie. Pokiaľ túto sumu nedarujete Vami vybranému subjektu, táto čiastka pripadne štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú veľkú pomoc a tiež podporu pri rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% a darujte ich svojim deťom.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • drobné pozornosti a odmeny pre žiakov pri rôznych príležitostiach
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ako poukázať 2%?

Ak ste zamestnaní:
Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 23. apríla 2021 na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica triednemu učiteľovi, prípadne do kancelárie riaditeľky školy.

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať až 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
Do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
Do 30. apríla 2021 - Zasielanie Vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore