Dátum poslednej modifikácie
   stránky: 25.6.2014 08:31


Galéria: mikulaš

V piatok ráno čakalo všetkých našich žiakov prekvapenie. Už pri príchode do školy sa im prihovoril Mikuláš. Zastavoval deti aj s troma pomocníkmi – čertíkmi výmyselníkmi a anjeličkom strážničkom. Chlapci a dievčatá Mikulášovi opreteky spievali a recitovali a on im za to rozdal sladkú odmenu.