Voľné pracovné pozície

Riaditeľstvo ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica informuje o voľných pracovných pozíciách:

Voľné pracovné pozície:

pedagogický asistent

- učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie s kombináciou dejepis, matematika, telesná a športová výchova, geografia, etická výchova, biológia s nástupom od 01.09.2016.

- učiteľ pre primárne vzdelávanie s nástupom od 01.09.2016.

- vychovávateľ ŠKD s nástupom od 01.09.2016.

- pedagogický asistent s nástupom od 01.09.2016.

Kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou 437/2009 Z.z.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe.

Žiadosť zasielajte do 25.04.2016 na e-mail: riaditel@zsmosbb.eu, tel. č. 048/4231834, mob. 0903/657550.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore