Organizácia vyučovania

1. Vyučovanie sa riadi podľa rozvrhu hodín, ktorý schválila riaditeľka školy. Rozvrh hodín je povinný  rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník.

2. Budova školy je otvorená v čase od 06:00 hod. do 20:00 hod. Vyučovanie začína o 07:10 hod. a končí 15:25 hod. Školský klub je v prevádzke od 06:00 hod. do 17:00 hod.

 Časový   rozvrh hodín:

 • 0. hod.     07:10 - 07:50 hod.
 • 1. hod.     08:00 - 08:45 hod.
 • 2. hod.     08:55 - 09:40 hod. (desiatová prestávka)
 • 3. hod.     09:55 - 10:40 hod. (veľká prestávka)
 • 4. hod.     10:55 - 11:40 hod.
 • 5. hod.     11:50 - 12:35 hod.
 • 6. hod.     12:45 - 13:30 hod.
 • 7. hod.     14:00 - 14:40 hod.
 • 8. hod.     14:45 - 15:25 hod.

3. Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možný len so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy.

 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

 • 01.09.2020 - začiatok I. polroka
 • 02.09.2020 - slávnostné otvorenie školského roka a vyučovania (streda)
 • 29.01.2021 - koniec I. polroka (piatok)
 • 02.02.2021 - začiatok II. polroka (utorok)
 • 30.06.2021 - koniec II. polroka (streda)

Prázdniny 

 •     jesenné sa začínajú v piatok 30.10.2020, končia sa 02.11.2020. Vyučovanie sa začína v utorok 03.11.2020. V piatok 06.11.2020, končia sa 09.11.2020. Vyučovanie sa začína v utorok 10.11.2020
 •     vianočné sa začínajú v stredu 23.12.2020, končia sa 07.01.2021. Vyučovanie sa začína v piatok 08.01.2021.
 •     polročné sú v pondelok 01.02.2021, vyučovanie sa začína v utorok 02.02.2021.
 •     jarné sú od 15.02.2021 do 19.02.2021 pre Banskobystrický kraj.
 •     veľkonočné sa začínajú 01.04.2021, končia sa 06.04.2021. Vyučovanie sa začína v stredu 07.04.2021.
 •     letné sa začínajú v 01.07.2021 a končia sa 31.08.2021. Vyučovanie sa začína v štvrtok 02.09.2021.

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov ZŠ - TESTOVANIE 5 - 2021

Hlavné testovanie sa uskutoční 19.05.2021 (streda) zo SJL a MAT. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ - TESTOVANIE 9 - 2021

Hlavné testovanie sa uskutoční 24. 03. 2021 (streda) zo SJL a MAT (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).  Náhradný termín testovania je 25.03. 2021 (štvrtok). Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie procesu testovania v ZŠ zodpovedá riaditeľ školy.

 

Počet tried a oddelení ŠKD

 1. - 4. roč.

5. - 9. roč.

13 tried

14 tried

268 žiakov

 322 žiakov

1. - 9. roč.

27 tried

590 žiakov

ŠKD

10 oddelení

247 žiakov

 

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore