O škole

"Poslaním učiteľov našej školy je spolu s rodičmi spolupodieľať sa na objavovaní a rozvíjaní driemajúcej geniality každého dieťaťa."

Škola pre život - prezentácia

 

 

 

Žltý kruh je symbol slnka, svieti pre všetkých rovnako. V školskej reči - dáva všetkým žiakom rovnakú šancu byť úspešní. Chceme, aby naša škola patrila všetkým deťom bez rozdielu, aby u nás boli šťastné deti z úplnej i neúplnej rodiny, zdravé i handicapované, deti z podnetného i menej podnetného prostredia, talentované i menej talentované.

Deti v strede kruhu vyjadrujú náš hlavný cieľ – rozvoj osobnosti každého dieťaťa, jeho nadania, rozumových a psychických schopností, úcta k jeho osobnosti, uznanie jeho hodnoty ako človeka. V každom žiakovi je dobrá vlastnosť, ak ju uplatníme a rozvíjame,žiak zažíva úspech a je šťastný.

Dvojica detí
symbolizuje spoluprácu a kooperáciu pri učení sa.      

Otvorená kniha
znamená „otvorenú školu,“ školu otvorenú voči potrebám žiakov i voči životu. V oblasti vzdelávania ponúkame výučbu cudzích jazykov, informatiky,  rozvíjame zručnosti a tvorivosť v oblasti športu, umeleckej činnosti a v oblasti ľudového umenia.

Zelená farba
je farba života, znamená starostlivosť o svoje zdravie, o životné prostredie školy a jej okolia.

 

X
Žltý kruh je symbol slnka, svieti pre všetkých rovnako. V školskej reči - dáva všetkým žiakom rovnakú šancu byť úspešní. Chceme, aby naša škola patrila všetkým deťom bez rozdielu, aby u nás boli šťastné deti z úplnej i neúplnej rodiny, zdravé i handicapované, deti z podnetného i menej podnet-ného prostredia, talentované i menej talentované.

Deti v strede kruhu vyjadrujú náš hlavný cieľ – rozvoj osobnosti každého dieťaťa, jeho nadania, rozumových a psychických schopností, úcta k jeho osobnosti, uznanie jeho hodnoty ako človeka. V každom žiakovi je dobrá vlastnosť, ak ju uplatníme a rozvíjame,žiak zažíva úspech a je šťastný.
Dvojica detí symbolizuje spoluprácu a kooperáciu pri učení sa.      
Otvorená kniha znamená „otvorenú školu,“ školu otvorenú voči potrebám žiakov i voči životu. V oblasti vzdelávania ponúkame výučbu cudzích jazykov, informatiky,  rozvíjame zručnosti a tvorivosť v oblasti športu, umeleckej činnosti a v oblasti ľudového umenia.
Zelená farba je farba života, znamená starostlivosť o svoje zdravie,o životné prostredie školy a jej okolia.
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore