Voľby do Rady školy 2020

Vážení rodičia,

dňa 21.9.2020 sa uskutočnili voľby do Rady školy. Volieb sa zúčastnilo 327 oprávnených voličov v 27 triedach prvého a druhého stupňa.

Členmi RŠ sa stávajú štyria kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov:

           Mgr. Ružena Maťašeje         148 hlasov
           JUDr. Beáta Hadvičáková    132 hlasov
           Ing. Martin Vlčko                   131 hlasov
           Ing. Roland Maňúr                 90 hlasov

Ďakujeme všetkým kandidátom za prejavený záujem a rodičom ďakujeme za účasť vo voľbách a spoluprácu.

Dňa 17.9. 2020 prebehli voľby do Rady školy za pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Členmi pre ďalšie obdobie sa stávajú Mgr. Katarína RiečanováPaedDr. Ľubomír Srnka za pedagogických a Katarína Hornyaková za nepedagogických zamestnancov školy.

Členom Rady školy prajeme veľa nových nápadov a tešíme sa na spoluprácu.

                                   Mgr. Marta Melicherová, riaditeľka ZŠ

Pridané: 14.9.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore