Základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

Vážení rodičia a návštevníci školy,

nižšie nájdete dokumenty, s ktorými je potrebné oboznámiť sa a tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť pred vstupom a pri návšteve našej školy. Tlačivá a oznamy priebežne aktualizujeme.

Základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.
Dodatok 2 k prevádzkovému poriadku ZŠ Moskovská

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.9.2020)
FAQ ranný filter (16.9.2020)

Zákonný zástupca

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie  alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochoreniazákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti(16.9.2020) 
Podmienky vstupu do školy (16.9.2020)
Podmienky vstupu do školy (16.9.2020)

Viac informácií môžete získať TU.

 

 

Pridané: 19.8.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore