Usmernenie pre žiakov - ROZVRH

Vážení rodičia, milí žiaci!

Všetci sa nachádzame v nezvyčajnej situácii, v ktorej sa nikto z nás ešte nenachádzal a preto sa všetci učíme. Prvé 2 týždne sme všetci robili intuitívne ako sme najlepšie vedeli. Vedenie školy zbieralo podnety od učiteľov, od Vás, rodičov, žiakov. Aj na základe týchto podnetov sme sa rozhodli zjednodušiť od pondelka, 30.03.2020 rozvrh, ktorý je zverejnený aj na stránke školy www.zsmosbb.eu . Veríme tomu, že zjednoduší prácu žiakom, učiteľom aj rodičom a prinesie väčšiu pohodu do rodín.
Učitelia budú pravidelne komunikovať so žiakmi cez EduPage www.zsmoskovska.edupage.org , budú raz týždenne zadávať domáce úlohy a učivo okrem SJL a MAT. Tieto predmety sme posilnili. Úlohy budú priebežne kontrolovať a podávať žiakom spätnú väzbu. Tak si žiaci a rodičia môžu časovo manažovať učenie sa. Niektorí naši učitelia využívajú pri učení žiakov Skype, je to na dohode učiteľa a žiakov – termín, čas.
Naši učitelia budú využívať aj interaktívny program Alf – prihlásenie cez webovú stránku školy – Pre žiakov – Testy Alf a portál pre žiakov a rodičov Bezkriedy.
V prípade, že nemáte prihlasovacie údaje na niektorý portál a nemôžete sa k materiálom dostať, kontaktujte svoju triednu učiteľku.
V súvislosti so šírením vírusom COVID 19 sme na webovú stránku školy a v skupine našej školy na facebooku zverejnili odporúčania a rady našej školskej psychologičky - Ako zvládnuť súčasné obmedzenia.
Vytvorili sme pre žiakov priestor na webovej stránke školy – Novinky – tu môžu zdieľať cez online nástroj Padlet ako trávia voľný čas v karanténe - foto, video a literárne práce, básne, kresby.
Usmernenie na platbu za ŠKD a ŠJ zverejníme po usmernení zriaďovateľom mestom BB.

Mgr. Marta Melicherová, riaditeľka školy

Pridané: 29.3.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore