Oznam pre žiakov 9. ročníka - prihlášky na SŠ

Vážení rodičia deviatakov,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19 a opatreniami v oblasti školstva  Ministerstvo školstva SR mimoriadne upúšťa od povinnosti priloženia potvrdenia o lekárskej prehliadke k prihláške na strednú školu. Vyjadrenie ministra školstva Branislava Grőhlinga:"Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára (teraz je na lekárov veľký nápor a musíme ich aspoň čiastočne odbremeniť). Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky."

Rodičov prosíme, aby nám podpísané prihlášky doručili do konca apríla do kancelárie školy v čase:  Pon – Štv, od 08:30 do 11:30 hod. V prípade, že ešte prihlášky nemáte, kontaktujte rš na riaditel@zsmosbb.eu. Prihlášky, ktoré nám doručíte, pošleme na SŠ. Ak ste prihlášku odoslali poštou na SŠ, potvrďte nám to na vyššie uvedenom e-maily.

Prosíme Vás, aby ste neprichádzali v skupinách s ďalšími rodinnými príbuznými, príp. s inými ľuďmi.

S prianím pevného zdravia

Mgr. M. Melicherová, rš.

 

 

Pridané: 25.3.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore