Info pre žiakov 9. ročníka - prihlášky na SŠ

Vážení rodičia deviatakov,

na stránkach školy budeme priebežne aktualizovať informácie o prijímacom konaní na stredné školy v aktuálnom šk. roku. Viac informácii ku kariérovému poradenstvu nájdete TU.

Online dni otvorených dverí na stredných školách:

Stredná zdravotnícka škola  Tajovského 24 Banská Bystrica

https://szsbb.eu/?_c=den_otvorenych_dveri

Ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu:

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu  Školská 5  Banská Bystrica

http://soshotelovabb.sk/skola/ponukame/odbory-studia/ha.htm

http://www.soshotelovabb.sk/skola/ponukame/odbory-studia/studijne.htm

http://www.soshotelovabb.sk/skola/ponukame/odbory-studia/ucebne.htm

Súkromná stredná odborná škola podnikania Námestie mládeže 587/17,  Zvolen

https://www.skolapodnikania.sk/o-skole

 

Pridané: 25.3.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore