Stanovisko Mesta Banská Bystrica - ZATVORENIE škôl

Vážení rodičia,

na základe stanoviska Mesta Banská Bystrica Vám oznamujeme, že škola bude od zajtrajšieho dňa, 13.3.2020 zatvorená. Mesto Banská Bystrica zatvára školy na päť dní.

Ďalšie informácie budeme priebežne zverejňovať na stránkach školy, facebooku a prostredníctvom Edupage. Učivo a úlohy budú žiakom priebežne zadávané cez edupage.

Mgr. Marta Melicherová
riaditeľka školy

Stanovisko Mesta Banská Bystrica
Správaj sa zodpovedne

Pridané: 12.3.2020

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore