Kam na strednú školu - pre žiakov 9. ročníka

Dni otvorených dverí 2019/2020

NOVÉ Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica

https://kgsm.edupage.org/?#photos:album:208

NOVÉ Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica

https://szsbb.eu/

NOVÉ Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

https://www.sosbanbb.sk/--15-45-Den-otvorenych-dveri-

NOVÉ Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

http://www.spsjm.sk/pre-uchadzacov/den-otvorenych-dveri/

NOVÉ Konzervatórium Jána Levoslava Bellu  Banská Bystrica

https://www.konzervatoriumbb.sk/o-nas/aktualne/den-otvorenych-dveri.html

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

https://stavebnabb.edupage.org/

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica

http://soshotelovabb.sk/index.htm

Spojená škola - Stredná odborná škola automobilová Banská Bystrica

https://sosabb.edupage.org/

SŠ - SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica

https://sosebb.edupage.org/

Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania Banská Bystrica

https://sos-podnikaniebb.edupage.org/

Súkromná SOŠ automobilová, Duálna akadémia, Bratislava

http://dualnaakademia.sk

Konzervatórium, Stredná športová škola, SUŠ scénického výtvarníctva, Zvolen

https://pinkharmony.sk/den-otvorenych-dveri-konzultacny-den/

Stredná odborná škola informačných technológií, BB

http://www.sos-it.sk/index.php/pre-uchadzacov/den-otvorenych-dveri

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

http://www.spssza.sk/download/2998c9e2-2019-10-23.pdf

Muzikálové konzervatórium Alkana, BA

https://konzervatoriumalkana.edupage.org/ 

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Zvolen

https://www.skolapodnikania.sk/novinky/den-otvorenych-dveri

Dopravná akadémia, Trenčín

https://www.dopravnaakademia.sk/

Pridané: 28.10.2019

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie
Ochrana osobných údajov
toplist
Návrat hore