Kontakty

Adresa školy:
Základná škola, Moskovská 2
974 04 Banská Bystrica

Telefón: +421-48-423 1834 , +421-48-413 4090 
Mobil: +421-903 657 550
Mobil: +421-903 657 551 - Kontakt pre učiteľov v prípade školskej akcie, napr. výlet, škola v prírode.
Fax: +421-48-413 4090 

E-mail:  Marta.Melicherova@zsmosbb.sk alebo riaditel@zsmosbb.sk    
             tajomnik@zsmosbb.sk

Vedenie školy:
Riaditeľka školy:
Mgr. Marta Melicherová

048/423 18 34
0903/657 550

Marta.Melicherova@zsmosbb.sk  riaditel@zsmosbb.sk

Zástupca RŠ pre primárne vzdelávanie:
PaedDr. Monika Abelovská

048/423 18 34
0903/657 550

Monika.Abelovska@zsmosbb.sk zastupca1@zsmosbb.eu

Zástupca RŠ pre nižšie stredné vzdelávanie:
PaedDr. Lenka Matejková

048/423 18 34
0903/657 550

lenka.matejkova@zsmosbb.sk
Ekonomický útvar:
Tajomník školy (sekretariát):
Mgr. Lucia Steinerová

048/423 18 34
0903/657 550

tajomnik@zsmosbb.sk

Ekonóm školy:
Miroslava Kupcová

048/413 40 90
0903/657 550

ekonom@zsmosbb.eu

Referent PaM školy:
Dana Sádovská

048/423 18 34
048/413 40 90

0903/657 550

referent@zsmosbb.eu

Poradenstvo:
Šk. špeciálny pedagóg:
Mgr. Andrea Mišániová
048/423 18 34
0903/657 550
skolsky.specialny.pedagog@zsmosbb.eu
Školský psychológ:
PhDr. Daniela Žilinčíková
048/423 18 34
0903/657 550
skolsky.psycholog@zsmosbb.eu
Koordinátor prevencie:
PaedDr. Roland Kánik
048/423 18 34
0903/657 550
koordinator.prevencie@zsmosbb.eu
Útvar školského stravovania:

Vedúca ŠJ:
p. Katarína Hornyaková

048/413 92 75
0911/365 755

jedalen@zsmosbb.eu
Ostatní:
Školník: p. Jozef Kajan 048/423 18 34  
Stomatológ: MUDr. Peter Čellár 048/413 66 88  
Rodičovské združenie 048/423 18 34 rodicia@zsmosbb.eu

048/423 18 34
0903/657 550

048/423 18 34
0903/657 550

048/423 18 34
0903/657 550


Zväčšiť mapu
Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore