Fotogaléria 2015/2016

Koniec roka v ŠKD

Deti pre seniorov.

AEROBIC – DANCE

Tanečné dopoludnie.

Florbalový turnaj – 1. stupeň

Výlet vo VYDROVSKOM SKANZENE

Cesty za poznaním minulosti

Oskariáda 2016

Môj dobrý ocko

Potešili sme deti z nemocnice

Výlet do Bojníc

OCENENÍ

NA PAŠI

Výlet – Špania Dolina

Majstrovstvá Slovenskej republiky 2016 v RAPID šachu

Matematická siesta 2016

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ - 1.stupeň ZŠ

FINÁLE GRAND PRIX mládeže 2016

Bežecká 24-hodinovka

SEMIFINÁLE Grand Prix v šachu

Divadlo Maska

UKÁŽKA VÝCVIKU PSOV ZÁSAHOVEJ JEDNOTKY

DETI DEŤOM

Týždeň v pohybe v ŠKD

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ

Deň histórie a tradícií + MDD

Beh zdravia

Ľupčiansky čitárik

Dopravná výchova

Envirofilm stál za to!

Knižnica Mikuláša Kováča

Chválime sa talentami

Futbalový turnaj v ŠKD

A máme zrekonštruovanú telocvičňu

Ako sme sa ocitli v minulosti

Plavecký výcvik I.stupeň

Druháci v Tihányiovskom kaštieli

Modrý deň na prvom stupni

Naši žiaci a náučný chodník

Krajské kolo v hádzanej dievčat

Beseda s pracovníčkou Slovenskej akadémie vied

Plavecký výcvik

Vševedko záchranár v prírode

Deň Zeme 2016

Jarný šachový turnaj v Považskom Podhradí

Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Pravda o drogách

Predstavím ti svoju knihu

Chrobáčiky z Moskovskej

Literárne a hudobné múzeum

Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

Slávnostný zápis prvákov

Lyžiarsky výcvik

EURÓPA V ŠKOLE

Deň vody

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - REGIONÁLNE KOLO

Veľkí čítajú malým

Morena, Morena 2016...

Cesta vodnej kvapky

Školská akadémia „Od fašiangov po Veľkú noc“

Predškoláci v ríši rozprávok

Úspešná spolupráca s materskými školami

Zážitkové učenie v 4.A

Tvorivé dielne

„NAJLEPŠÍ ČITÁRIK 2016“

Medzinárodný deň žien na Moskovskej

Velkonočná knižnica

Nový šat našej telocvične

Snehuliaci u druhákov

Trieda „Puclíkov“ tvorí pojmové mapy

Deň snehuliakov

Druháci na korčuliach

Valentínska pošta

Návšteva sokoliarov Biatec

Svetový deň mokradí

Fašiangy

„Preskoč Urpín“

Škola korčuľovania

Daruj hračku, urobíš radosť

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

Zimná olympiáda

Zimné besiedky u prvákov

Pohár Bratislavskej šachovej akadémie

TALENT GRAND PRIX

Vianočná súťaž 2015

M-SR žiačok ZŠ vo florbale Košice 9/11.12.2015

Vianočné dekorácie

OK - Technickej olympiády

Občianska náuka trochu inak

Stop drogam

Stretnutie s poslancom mestského zastupiteľstva

Mikuláš - ŠKD

Košík zdravia

Šachový turnaj

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE OCHRANÁRIK

MIKULÁŠ 2015

Deň regiónu na 1.stupni

Plavecký výcvik tretiakov

Krajské kolo v zrýchlenom šachu žiakov

Mladá spisovateľka, bývalá žiačka ZŠ Moskovská.

Tihányiovský kaštieľ

Literárna exkurzia Martin – Mošovce

Majstrovstvá sveta v šachu

Lučnica

Návšteva kamarátov v materských školách

Stredoeurópsky deň stromov

Pozemný hokej 2015

Mesiac úcty k starším 2015

Halloween – Deň strašidiel

Návšteva v Klube

Majstrovstvá okresov regiónu BB žiakov a žiačok ZŠ v šachu

Čistička odpadových vôd

Strašidlá u druhákov

Imatrikulácia piatakov 2015

Literárna exkurzia

Turnaj v minihádzanej

Dobrovoľníci a maratónska štafeta ZŠ Moskovská

Jesenna príroda v škole

Týždeň zdravia

Naše kreatívne krabice na triedenie odpadu

Zdravé tanieriky

Prvý školský deň 2015

Európsky deň záchrany života

Dejepisno-literárna exkurzia

Horehronské hry 2015

Policajt je „kamarát“

Geologická exkurzia

Literárno-dejepisná exkurzia

Európsky deň jazykov 2015

Aj my sme sa zapojili

ZŠ Moskovská má nový náučný chodník

Dotkni sa hviezd

Kolaudácia na ZŠ Moskovská

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore