Apríl

Slávnostný zápis prvákov

Deň učiteľov na ZŠ Moskovská...

Literárne a hudobné múzeum

Chrobáčiky z Moskovskej

Pravda o drogách

Deň učiteľov - oceňovanie pedagógov primátorom mesta.

Jarný šachový turnaj v Považskom Podhradí

Deň Zeme 2016

Vševedko záchranár v prírode

Plavecký výcvik

Beseda s pracovníčkou Slovenskej akadémie vied

Krajské kolo v hádzanej dievčat

Naši žiaci a náučný chodník

Modrý deň na prvom stupni

Druháci v Tihányiovskom kaštieli

Plavecký výcvik I.stupeň

Futbalový turnaj v ŠKD

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore