November

Imatrikulácia piatakov 2015

Strašidlá u druhákov

Návšteva v Klube

Mesiac úcty k starším 2015

Pozemný hokej 2015

Návšteva kamarátov v materských školách

Lučnica

Literárna exkurzia Martin – Mošovce

Tihányiovský kaštieľ

Mladá spisovateľka, bývalá žiačka ZŠ Moskovská.

Krajské kolo v zrýchlenom šachu žiakov

Plavecký výcvik tretiakov

Deň regiónu na 1.stupni

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore