Matematická siesta

Deň rodiny

Návšteva Tihányiovského kasťieľa

Vernisáž detských prác - Môj dobrý ocko

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica

Šachové popoludnie

Náš posledný....

Besedy s organizáciou UNICEF

Spojová olympiáda

Exkurzia Borová hora

Festival v mini házdanej

Oscariáda 2015

Zdravý úsmev v Sovičkove

Rozlúčka s deviatakmi

Turnaj v pozemnom hokeji

MDD v Slniečkove.

Vystúpenie v Domove dôchodcov SENIUM

A ešte raz pred prázdninami......

Záverečné stretnutie v SLNIEČKOVE

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore