Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov

Záverečné stretnutie v SLNIEČKOVE

A ešte raz pred prázdninami......

Vystúpenie v Domove dôchodcov SENIUM

MDD v Slniečkove.

Turnaj v pozemnom hokeji

Rozlúčka s deviatakmi

Zdravý úsmev v Sovičkove

Oscariáda 2015

Festival v mini házdanej

Exkurzia Borová hora

Krajske kolo v hádzanej

Okresné a krajské kolo v atletike

Spojová olympiáda

Besedy s organizáciou UNICEF

Náš posledný....

Šachové popoludnie

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica

Škola v prírode 2015

Vernisáž detských prác - Môj dobrý ocko

Návšteva Tihányiovského kasťieľa

Deň rodiny

Matematická siesta

Šachová simultánka

Plavecký 2015

To viem, toto dokážem

Deň vody v Sovičkove

Aprílové dobrodružstvo

Jarný turnaj vo futbale 2015

Deň regiónu 2015 1.stupeň

Čo robili Včielky 4.B

Beseda s Anastasiou Kuzminovou

Osobnosti nášho kraja 8 a 9roč

Osobnosti nášho kraja 7roč

Osobnosti nášho kraja 6roč

Osobnosti nášho kraja 5roč

Deň otvorených dverí SHMÚ

Deň narcisov 2015

Svetový deň vody 2015

Hviezdoslavov Kubín

Dejepisná exkurzia

Výstava Krásy krasu

Tvorivé dielne v Rozprávkove

Korčuliarsky výcvik

Najlepší čitárik

Stretnutie s lektorkou z USA

exkurzia

Komprax

valetín

Prednes poézie a prózy

Deň otvorených dverí

Zápis Prvákov

Škôlkári na rozprávkovom hrade

Lucia

Mikuláš

Výchovný koncert

Jesenné dekorácie

Šťastné a veselé ...

Vystúpenie v MŠ

Kde je metla ?

Pozemný hokej

Mesiac úcty k starším

Šachový deň

Svetový deň výživy

Horehronské hry

Matej Tóth

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore