Externé testovanie žiakov T5 a T9

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia externé testovania v nasledujúcich termínoch.

Testovanie 9
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 9. júna 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 24. júna 2021 (streda).

Špecifikácia testov zo SJL
Špecifikácia testov z MAT

T9 a žiaci so zdravotným znevýhodnením

Viac informácií o testovaní

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore