Externé testovanie žiakov T5 a T9

Testovanie 5-2019
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry  a matematiky sa uskutoční 20. novembra 2019. Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ.

Základné informácie o T5 - 2019 TU.
Špecifikácia testu z MAT TU.
Špecifikácia testu zo SJL TU.

Testovanie 9-2020
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 1. apríla 2020 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín Testovania 9-2020 sa uskutoční 15.4. 2020.

Viac informácií o T9-2020 nájdete TU
Špecifikácie testu z MAT TU.
Špecifikácia testu zo SJL TU.

Elektronická žiacka knižka
Externé testovanie žiakov T5 a T9
Rozvrhy
Stravovanie

Ochrana osobných údajov

toplist
Návrat hore